За силата на „Х“

Десислава Бошнакова за това колко заразни са идеите в TEDxSofia!
Повече на: http://binar.bg/71005/ideite-sa-zarazni/

Десислава Бошнакова TEDx

Dessi L. Boshnakova за това колко заразни са идеите в TEDxSofia 2018!Повече на: http://binar.bg/71005/ideite-sa-zarazni/

Публикувахте от Бинар – платформа за музика, изкуство и култура. в Петък, 13 април 2018 г.